rešitve

Sistem MikroPro

Glavne lastnosti sistem MikroPro

 • Modularni sistem, ki temelji na BPMN metodi
 • Dashboard in monitoring v realnem času
 • Obveščanje
 • Poročanje
 • Aktivna organiazcijska struktura
 • Koledar za resurse
 • Revizjska sled
 • Večjezičnost
 • API za komunikacijo z sistemiImplementacija:

 • Svetovanje (posnetek procesov, izdelava trenutnega stanja in izdelava bodočega stanja)
 • Prilagajanje (modeliranje procesov in avtomatizacija procesov)
 • Implemtacija in izobraževanje
 • Servis in podpora


MikroPro Production Tracking system zagotavlja najboljši način zajemanja in obdelave podatkov iz proizvodnega procesa ter avtomatizira posamezne procese v proizvodnji.

Uporabi se lahko kot razširitev ERP ali kot samostojen sistem za vodenje proizvodnje.

Podatki se zajemajo ročno in avtomatično.

Ročni vnos podatkov poteka preko Uporabniške konzole, avtomatični zajem podatkov pa poteka preko SCADA sistema, kjer se sistem poveže s stroji s čimer se zagotavlja non-stop izmenjava podatkov.

Avtomatizacija procesov se izvaja v kombinaciji s fiksnimi ali prenosnimi čitalci črtnih kod, fiksnimi ali prenosnimi čitalci rfid čipov, opremljanju proizvodnje s črtnimi kodami ali rfid čipi, namestitvi raznih osnovnih in pametnih senzorjev, pametnih kamer, idr. 

Rešitev je skladna s večino industrijskih standardov (ISO, LEAN, TPM, Industry 4.0)

eocen Glavne lastnosti sistema MikroPro Production tracking system:

1- Povezava z ERP

Sistem se poveže z ERP, kar omogoča obojestransko izmenjavo podatkov.

2- Sistem sledi proizvodnji, tako da:

 • Sledi začetku in koncu operacije ( ročni vnosi zaposlenih v proizvodnji)
 • Sledi podatkom za kakovost ( ročni vnosi zaposlenih v proizvodnji, tehnologiji in kakovosti oziroma avtomatični zajem podatkov direktno iz stroja)
 • Sledi točni porabi delovnih ur po operacijah ( registracija oseb)
 • SCADA sistem omogoča direktno komunikacijo in izmenjavo podatkov med stroji in sistemom (sprejemanje in pošiljanje podatkov)
 • Zagon odvisnih procesov (kontrola, spremembe, logistika, nabava, prodaja)
 • Sledi poti izdelka skozi proizvodni proces (identifikacija logistične enote s črtno kodo ali RFID)
3- Monitoring v realnem času in obveščanje:
 • Zajeti podatki se analizirajo in prikažejo v Dahsboardih in KPI
 • Modul za obveščanje se sproži ob rednih dogodkih (npr. končanje operacije) ali kadar določena vrednost odstopa od podanih okvirjev
4- Poročanje:
 • Izdelava poročil za posamezni delovni nalog ali operacijo
 • Izdelava poročil za proces (linija, obrat)
 • Izdelava poročil za zaposlene
 • Izdelava poročil za izdelke in material
 • Izdelava poročil za delovne centre (proizvodnja, montaža, ročni, avtomatizirani)
 • Izdelava elektronske proizvodne dokumentacije v PDF

5- Podatki za po-kalkulacijo

Podatki se iz sistema pošljejo v sisteme, kjer se izvajajo procesi po-kalkulacij, ki se izvajajo v ERP ali ročno

Uvedba in uporaba sistema:

 • Namestitev Uporabniških konzol, ki zaposlenim omogočajo registracijo preko RFID, priklic podatkov in vnos podatkov
 • Namestitev SCADA sistema za avtomatično izmenjavo podatkov med strojem in sistemom (pošiljanje in sprejemanje podatkov)
 • Izdelava povezave z ERP preko API
 • Oblikovanje tehnoloških postopkov
 • Oblikovanje poročil
 • Lansiranje delovnih nalogov
 • Registracija zaposlenih na Uporabniški konzoli
 • Priklic delovnih nalogov
 • Sledenje izvajanju operacij (priprava –MR, izdelava-PROD, zastoji)
 • Vnašanje vhodov/izhodov v operacijo, dobrih in slabih kosov
 • Vnašanje podatkov za kakovost
 • Obveščanje v realnem času
 • Izdelava poročil

Implementacija in lastnosti sistema se od podjetja do podjetja razlikujejo glede na tip proizvodnje, organizacijo podjetja in standardov po katerih se izvaja proizvodni proces.

MikroPro Production Tracking sistem sestavljajo naslednje rešitve:
 • Sledenje operacijam
 • Sledenje stroju
 • Sledenje izdelku
 • Kakovost
 • Odprema
 • Planiranje
 • Vzdrževanje
The Business process module in mpSystem is a standalone system that supports business processes in the company. Covered are:
 • core process (production)
 • supported processes (sales, purchase, R&D, Logistic )
 • management processes
 • B2B processes.
The first step is to model a process in a BPMN diagram (Business process model notation). The Business process module in mpSystem has the following features:
 • Process dashboard
 • Main task window with custom designed data fields
 • Management of Tasks & subtasks
 • Process execution history
 • Dependencies of tasks between processes and sub-processes
 • My task list with task status
 • Mailing for notification
 • Files and attachments
 • Comments
 • API for connection to ERP or other IT system
//
DMS Module The DMS module in mpSystem is a standalone system that supports and improves work with documents in general. The DMS module in mpSystem has the following features:
 • Sending documents (archive, processes, storage)
 • Assigning the document to users
 • Approving documents
 • Signing documents
 • Managing Document versions
FOR INCOMMING MAIL
 • Document capturing
 • Document scanning
 • Capturing documents meta data
 • Capturing barcodes
 • Capturing content (OCR)
 • Data base of incoming mail
FOR OUTGOING MAIL
 • Crating documents
 • Generating Barcodes
 • Creating envelopes
 • Data base of outgoing mail
//
//
Črtne kode, ki vzdržijo temperaturo do 500 stopinj celzija.

Services

Maintenance

 

SERVICE

 

DATA CONVERSION

 

HOSTING

 

SUPPORT

 

CONSULTING

 

 PARTNERSHIPS

Contex 

Distributing, Maintenance & Service 


Staude

Distributing, Maintenance & Service 


ADDRESS BY DIRECTOR

Eocen helps costumers to improve their business through advanced management solutions. By using our various solutions costumers take care that the common and specific processes in the companies are running as planned. To this add a high level of automation which enables higher efficiency and accuracy. If a single job or operation, that is covered by our solutions runs out of planned barriers, predefined measures are being started in real time to limit the losses. During process execution single jobs are tracked, data is captured and KPIs are calculated so the middle and top management gets detailed view in actual state and can take necessary actions based on given facts.

That is why our solutions fit best to companies that are looking for optimization or are in the phase of expansion or re-organization. In today s conditions every company who wants to survive and make good profits needs optimization and automation. And that is what we are doing. It is our business and mission to help good companies to get better.

In order to be successful we must understand the customers problems, even before they themselves become aware of them. And when we come in contact we need to provide fast and easy solutions. To deliver the right solution for the right costumer, sometimes specific adjustments must be done. That is why I must stress out our skillful team of experts and experienced management who understand the market needs and is capable to implement our solutions fast and dynamically. This is our added value.


Yours sincerely

Samo Sagadinj

kontakt

Vaše ime (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo

Kontaktni podatki:

EOCEN, razvoj informacijskih rešitev, svetovanje, storitve, trgovina in gradbeništvo, d.o.o.


Sedež podjetja:

Kajuhova ulica 5

2000 Maribor


Poslovna enota

Smetanova 33

2000 Maribor


Tel.: +386 (2) 460 56 53

Mail.: eocen@eocen.si